Foto Evert Elzinga

Interieur

Het interieur van De Nieuwe Kerk werd na de grote brand in 1645 gerestaureerd en verfraaid. Er zijn interieuronderdelen te vinden uit alle eeuwen.

Foto Petra en Erik Hesmerg
Foto Petra en Erik Hesmerg

Het koorhek
Het schitterende geelkoperen koorhek is een van de topstukken in het interieur. Alles golft en fonkelt.
Lees meer

 

 

 

Kapellen
De oudste delen van De Nieuwe Kerk. Oorspronkelijk waren er tien. Ze werden gesticht door gilden en vermogende families ter ere van hun patroonheiligen. Sommige delen zijn lang verborgen gebleven!
Lees meer

Beroemde admiralen
De beroemde admiralen… belangrijke mannen in onze geschiedenis. Een aantal van de grootsten is begraven in De Nieuwe Kerk, zoals Michiel de Ruyter en Jan van Galen. Ontdek de prachtige grafmonumenten en de geheimzinnige grafkelder.
Lees meer

Grafzerken

Gedenkteken P.C. Hooft
Gedenkteken P.C. Hooft

Je loopt erop, honderden grafzerken. In De Nieuwe Kerk waren naar schatting permanent zo’n tienduizend doden begraven. Sommige grafzerken zijn ware juweeltjes.
Lees meer

 

 

 

 

 

Orgels
De Nieuwe Kerk bezit twee orgels: het hoofdorgel, het grootste historische orgel van Nederland, en een kleiner orgel, het transeptorgel. Beide orgels worden regelmatig bespeeld tijdens prachtige concerten.
Lees meer

Preekstoel
De grootste blikvanger van De Nieuwe Kerk. Met het orgel en het koorhek wedijvert hij om de eer, maar hij wint de strijd glansrijk door de diep naar voren stekende luifel en zijn hoogte: ruim 13 meter!
Lees meer

Herenbanken
Hier zaten de ‘hoge heren’: kerkelijke ambtsdragers, stadsbestuurders en rijke families. De andere mensen zaten op losse banken en stoelen, die te huur waren.
Lees meer

Fresco’s
Voor de Alteratie van 1578 waren er kleurrijke fresco’s in de hele kerk. Daarna werd alles witgeverfd. Eeuwen later zijn er weer enkele terug. Kijk naar de pilaren met naar de hemel opstijgende engelen.
Lees meer

Gebrandschilderde ramen
De Nieuwe Kerk heeft prachtige gebrandschilderde ramen. Het oudste dateert uit het midden van de zeventiende eeuw, het nieuwste is in 2005 geïnstalleerd. Er is van alles in te ontdekken. Pas wel op voor nekpijn!
Lees meer

Monumenten voor schrijvers
Tal van bekende en minder bekende schrijvers worden in De Nieuwe Kerk herdacht met een gedenksteen. Grote namen zijn Joost van den Vondel, P.C. Hooft, dominee-dichter Ten Kate en Hella Haasse.
Lees meer

Foto Evert Elzinga
Foto Evert Elzinga