Foto Evert Elzinga

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze website van De Nieuwe Kerk Amsterdam wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan De Nieuwe Kerk Amsterdam niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Nieuwe Kerk Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

De Nieuwe Kerk Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade en/of computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.nieuwekerk.nl of enige hieraan gelinkte website.

De Nieuwe Kerk Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden van haar webwinkel. Voor de verkoop van entreekaarten op de website geldt het aldaar genoemde Bezoekersreglement.

De Nieuwe Kerk Amsterdam en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.nieuwekerk.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.nieuwekerk.nl. De Nieuwe Kerk Amsterdam is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.nieuwekerk.nl.

De Nieuwe Kerk Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. De Nieuwe Kerk Amsterdam behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rust bij De Nieuwe Kerk Amsterdam. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient contact op te nemen met De Nieuwe Kerk Amsterdam. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat De Nieuwe Kerk Amsterdam in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

De merken en logo’s van De Nieuwe Kerk Amsterdam zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

Privacy Statement

Deze website (nieuwekerk.nl) is onderdeel van De Nieuwe Kerk Amsterdam. Voor meer informatie over De Nieuwe Kerk Amsterdam verwijzen wij eveneens naar deze website: www.nieuwekerk.nl.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een dienst of wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail etc.) betreffen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperken.

Indien u geen prijs meer stelt op toezending door De Nieuwe Kerk Amsterdam van nieuwsbrieven via www.nieuwekerk.nl, dan kunt u door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief uzelf afmelden.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u een bericht sturen naar mail@nieuwekerk.nl.