Foto Evert Elzinga

ANBI

De Nieuwe Kerk Amsterdam heeft de culturele de ANBI-status. Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven in uw belastingaftrek. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. De Nieuwe Kerk is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt daarmee volledig ten goede aan het museum.

Voor meer informatie bel met Lisanne Beute via 020 6268168.

Hieronder kunt u de publicaties vanaf 2012 lezen en downloaden.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Activiteitenverslagen