Geef om De Nieuwe Kerk

Draagt u De Nieuwe Kerk ook een warm hart toe en wilt u graag meer betrokken zijn bij de kerk? Geef dan aan De Nieuwe Kerk. Bij alles wat wij doen zijn de bijdragen en betrokkenheid van Vrienden, Grote Vrienden en Sponsors van groot belang. Uw donatie heeft impact: met uw gift helpt u om de toekomst van dit unieke erfgoed te waarborgen. Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden.