Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan De Nieuwe Kerk Amsterdam. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons. Als stichting met ANBI-status is De Nieuwe Kerk namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren.

Erfstelling
Door middel van erfstelling – benoeming van De Nieuwe Kerk bij testament tot (mede-) erfgenaam – ontvangt De Nieuwe Kerk een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. U kunt De Nieuwe Kerk erfgenaam maken naast uw kinderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. 

Legaat
Als u ons niet tot erfgenaam wilt maken, maar toch in uw testament wilt opnemen, kunt u De Nieuwe Kerk tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan De Nieuwe Kerk. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact op met Lisanne Beute via 06 31 777 338 of l.beute@nieuwekerk.nl