Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan De Nieuwe Kerk Amsterdam. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons. Als stichting met ANBI-status is De Nieuwe Kerk namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren.

Erfstelling
Door middel van erfstelling – benoeming van De Nieuwe Kerk bij testament tot (mede-) erfgenaam – ontvangt De Nieuwe Kerk een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. U kunt De Nieuwe Kerk erfgenaam maken naast uw kinderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. 

Legaat
Als u ons niet tot erfgenaam wilt maken, maar toch in uw testament wilt opnemen, kunt u De Nieuwe Kerk tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan De Nieuwe Kerk. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact op met de afdeling Sponsoring, Fondsenwerving en Private Donors

Vincent van Rest via 06 15 041 792 of V.vanRest@Nieuwekerk.nl