Foto Petra en Erik Hesmerg

Doe een eenmalige gift

Regelmatig ontvangen we eenmalige giften van particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld als resultaat van een speciale inzamelingsactie tijdens een verjaardags- of jubileumfeest. Ook met kleinere bedragen helpt u onze missie te verwezenlijken: het initiëren van culturele ontmoetingen. Dit heeft ook fiscale voordelen voor u als schenker.

Extra belastingvoordeel: de Geefwet!
Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen gebruik maken van extra belastingvoordeel. ‘Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans’, aldus minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Europese Commissie heeft op 14 februari 2013 definitief de Geefwet vastgesteld. Daardoor geldt voor giften aan culturele ANBI’s een extra belastingvoordeel. Tegelijk is besloten dat dit voordeel een jaar langer van kracht zal blijven dan oorspronkelijk gepland. Giften gedaan in de periode 2012–17 worden met een bepaald percentage verhoogd, waardoor in de belastingaangifte een hoger bedrag kan worden afgetrokken.

 Hoe werkt de Geefwet voor particulieren?
Volgens de Geefwet kunt u een gift aan De Nieuwe Kerk voor 125% van de belasting aftrekken. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Het aftrekbare bedrag kent wel een maximum, namelijk € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder verhoging. Na 2017 vervalt de verhoging helemaal. Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke bruto inkomen bedraagt. Afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt, kan het voordeel oplopen tot 52%. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

 Belastingvoordeel voor bedrijven
Het totaal aan aftrekbare giften door een bedrijf mag maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een verhoging van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

IMG_0030