Foto Petra en Erik Hesmerg

Eenmalige donatie

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom! De Nieuwe Kerk is een culturele onderneming, zonder overheidssubsidie. Iedere gift is meer dan welkom. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan De Nieuwe Kerk.

Mocht u eenmalig willen doneren, dan kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer  NL78 ABNA 0640 1136 99 t.n.v. Nationale Stichting De Nieuwe Kerk Wij sturen u graag een bevestiging toe. Wilt u daarom uw e-mailadres en/of adresgegevens bij uw donatie vermelden?

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact op met Martine Wouters, Hoofd Sponsoring, Fondsenwerving & Private Donors

via 06 54 322 108 of 020 530 87 55, of via m.wouters@nieuwekerk.nl.