Onze Grote Vrienden

Onze Grote Vrienden
De Nieuwe Kerk heeft ‘Grote Vrienden’, mecenassen die ons met een substantiële jaarbijdrage ondersteunen. Hun steun is onontbeerlijk voor ons, en we zijn heel trots dat zij zich aan ons gebonden hebben. Grote Vrienden genieten natuurlijk voordelen:

  • 2 Grote Vriendenpassen voor gratis toegang tot tentoonstellingen, presentaties en concerten
  • Uitnodigingen voor alle openingen én previews van tentoonstellingen
  • Uitnodiging voor het jaarlijkse Grote Vriendendiner voor twee personen
  • Gratis tentoonstellingscatalogus of -publicatie
  • Gratis toegang tot het traditionele Nieuwjaarsconcert in De Nieuwe Kerk
  • 1 keer per jaar gratis gebruik van de historische Kerkmeesterskamer voor een besloten ontvangst, receptie of diner met bezoek aan de kerk na sluitingstijd
  • Uitnodiging voor speciale reizen in het kader van de tentoonstellingen
  • Korting op de artikelen uit de Museumshop (uitgezonderd boeken)
  • Toezending van de digitale nieuwsbrief

Minimumbijdrage: € 5.000 per jaar
Mocht u de voorkeur hebben voor een persoonlijk advies op maat, neemt u dan contact op met Vincent van Rest, Relatiebeheer, 020 626 81 68 of v.vanrest@nieuwekerk.nl.

Extra belastingvoordeel: de Geefwet!

Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen gebruik maken van extra belastingvoordeel. ‘Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans’, aldus minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Europese Commissie heeft op 14 februari 2013 definitief de Geefwet vastgesteld. Daardoor geldt voor giften aan culturele ANBI’s een extra belastingvoordeel. Tegelijk is besloten dat dit voordeel een jaar langer van kracht zal blijven dan oorspronkelijk gepland. Giften gedaan in de periode 2012–17 worden met een bepaald percentage verhoogd, waardoor in de belastingaangifte een hoger bedrag kan worden afgetrokken.

P1020891Hoe werkt de Geefwet voor particulieren?
Volgens de Geefwet kunt u een gift aan De Nieuwe Kerk Amsterdam voor 125% van de belasting aftrekken. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Het aftrekbare bedrag kent wel een maximum, namelijk € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder verhoging. Na 2017 vervalt de verhoging helemaal. Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke bruto inkomen bedraagt. Afhankelijk van de belastingschijf waar uw inkomen in valt, kan het voordeel oplopen tot 52%. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.

Mocht u een persoonlijk advies op maat willen, neemt u dan contact op met de afdeling fondsenwerving, Martine Willemsen, 020 626 81 68, m.willemsen@nieuwekerk.nl.

Vanzelfsprekend worden al uw vragen vertrouwelijk behandeld.