Foto Evert Elzinga

Het koorhek

Het koorhek
Foto Petra en Erik Hesmerg

Hoewel het koorhek in de protestantse eredienst geen functie heeft, werd de ruimte in De Nieuwe Kerk gebruikt bij speciale gelegenheden zoals inzegening van huwelijken. Reden voor het Amsterdamse stadsbestuur om na de grote brand van 1645 de befaamde edelsmid Johannes Lutma op te dragen een nieuw geelkoperen koorhek te ontwerpen.

Het resultaat was een luisterrijk hek, bekroond door twee leeuwen met het wapen van Amsterdam aan de ene kant en het Amsterdamse stadszegel, het koggeschip, aan de andere. De opbouw van het hek met pilasters en hoofdgestel is klassiek, maar de decoratie is uitbundiger. Alles golft en fonkelt: getorste zuilen, krullen, ranken, bloemen, vruchten, engelen-, rams- en monsterkoppen, en Lutma’s specialiteit, het grillige kwabornament. Met haar vreemde vormen, ontleend aan natuur en menselijk lichaam, duikt deze decoratie overal op.