Bestuur Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk

N. Beyer, voorzitter
B. Blommers, penningmeester
C. Hagendijk, secretaris
M. Can, lid
R. Berends, lid
M. Beekhof, lid
P. Sanches, lid

Bestuur Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk