Bestuur Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk

N. Beyer, voorzitter
B. Blommers, penningmeester
C. Hagendijk, secretaris
I. Kauer, lid
R. Berends, lid

Bestuur Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk