©

‘Thuis, waar je ook bent: leven in een multiculturele wereld’, door Sharda Nandram (Vrije Universiteit)

Door globalisering en internettechnologie heeft iedereen in korte tijd bereik gekregen tot alle soorten informatie over gebruiken, wensen en voorkeuren van mensen uit diverse culturen. Maar zijn we door deze informatie elkaar meer gaan tolereren en respecteren? Hoe uit tolerantie zich in een multiculturele samenleving zoals Suriname? In hoeverre is dat voldoende? Hoe verhoudt die tolerantie zich tot respect voor elkaar? Hoe ontwikkelen we dat? Is het zo dat mensen die in een multiculturele samenleving opgroeien zoals in Suriname, Zuid-Afrika en India of in een stad met zoveel culturen als Amsterdam, sneller geneigd zijn om respect te ontwikkelen? Wat hebben we eigenlijk aan respect voor elkaar en hoe kunnen we het zo aanwenden dat we ons allemaal thuis voelen, waar we ook zijn?

Deze lezing is gratis met een geldig entreebewijs voor De Grote Suriname-tentoonstelling.