©

Rondleiding: kijken door het oog van Ger Eenens

Meer informatie volgt.

Gratis toegang op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.