©

Religieus minicollege Meesterwerk

Het meesterwerk van Luca Giordano verbeeldt het oude thema van het goede dat het kwade overwint. En dan als een bijna absolute tegenstelling, een manicheïstische voorstelling. Hoewel deze vaak wordt geduid als de triomf van de Contrareformatie over de Reformatie, verwijst zij ook naar oudere en nieuwe voorstellingen van die strijd. Bijvoorbeeld naar Lord of the Rings én naar de strijd van Zeus tegen de Titanen. Tegelijkertijd zou het werk ook kunnen duiden op een interne strijd binnen de Katholieke Kerk. Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de VU, behandelt die verschillende aspecten en focust uiteindelijk op jansenisme, quiëtisme en nationalisme.

14 uur in het Hoogkoor

Gratis toegang met een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling