©

Lezing christendom en boeddhisme

De ontmoeting tussen het christendom en het boeddhisme is volgens historicus Arnold Toynbee de belangrijkste gebeurtenis van de 21ste eeuw. In Nederland is deze ontmoeting in volle gang. Terwijl de kerken leeglopen, wint boeddhistische meditatie snel terrein. Velen met een christelijke achtergrond voelen zich verwant met het boeddhisme. Maar hoe werkt dat dan precies voor dergelijke christelijke boeddhisten (of zijn het boeddhistische christenen)? Valt geloof in God wel te combineren met mediteren op de leegte?

In deze lezing bespreekt filosoof en zenleraar André van der Braak deze vraag, eerst vanuit de invalshoek van de godsdienstwetenschap, daarna vanuit een zenperspectief

Gratis toegang met een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling