©

A fruitful paradox: the religious logic of a contradiction in the Buddha’s life story

Een tentoonstelling over het leven van de Boeddha hoort zijn levensverhaal niet alleen visueel weer te geven, maar ook in te gaan op de legendevorming. Deze lezing onderzoekt enkele manieren waarop het verhaal is verteld en geïllustreerd, en concentreert zich daarbij op een specifieke contradictie: het kind Siddhartha Gautama, een buitengewone Boeddha-in-wording, kon praten en lopen vanaf zijn geboorte, maar had als jongvolwassene geen enkele basiskennis van het bestaan. Welke boodschap bevat deze ogenschijnlijke tegenstelling, en hoe interpreteert de traditie die?

Engels gesproken

14 uur in de Eggertzaal

Gratis toegang met een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling