Janiek Dam

Nu te zien in De Grote Suriname-tentoonstelling: originele onafhankelijkheidsverklaring van Suriname

Vandaag arriveerde de originele Akte van erkenning van de Republiek Suriname (1975) in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Het document is vanaf nu te zien in De Grote Suriname-tentoonstelling, naast de groene avondjurk van prinses Beatrix die zij tijdens de onafhankelijkheidsceremonie in Suriname droeg. Op 25 november 1975 werd de Nederlandse kolonie een onafhankelijke republiek. De verklaring in de tentoonstelling is het Nederlandse exemplaar, getekend door onder meer koningin Juliana. Een tweede, identieke akte werd gestuurd naar Suriname, gericht aan de laatste gouverneur – en tevens eerste president van Suriname – Johan Ferrier. Het object is een bruikleen van het Nationaal Archief in Den Haag. Dat stelt tevens videomateriaal beschikbaar waarin Kathleen Ferrier – dochter van de eerste president – haar herinneringen aan de onafhankelijkheidsdag met de kijker deelt.

 

 

Foto’s: Janiek Dam

De succesvolle Suriname-tentoonstelling is verlengd tot en met zondag 1 maart 2020. Na nog geen drie maanden werd op 23 december 2019 al de 100.000ste bezoeker verwelkomd. Daarmee is deze tentoonstelling nu al de best bezochte van De Nieuwe Kerk in tien jaar. De tentoonstelling, een meeslepend epos van het land en zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden, trekt een divers publiek uit heel Nederland: jong en oud, met of zonder Surinaamse achtergrond. Het land en zijn geschiedenis zijn lang onderbelicht gebleven. Velen willen daarom meer te weten komen over Suriname, de bewoners en het gedeelde verleden met Nederland.