Louis Couperus

Louis Couperus herdacht in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Zondagmiddag 16 juli, 100 jaar na het overlijden van de schrijver, onthult de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, een gedenksteen voor Louis Couperus in de hoofdstad. Dit jaar is het Couperusjaar, met tal van jubileumactiviteiten. De gedenksteen is ontworpen door vormgever Tessa van der Waals en krijgt een plek bij de andere schrijversstenen, van o.a. Multatuli, Hella S. Haasse en Anton de Kom. Het publiek kan de gedenksteen vanaf maandag 17 juli in De Nieuwe Kerk bewonderen.

Couperus-jaar 2023

Tal van organisaties dragen bij aan het jubileumjaar. Een belangrijke rol is weggelegd voor het Louis Couperus Museum in Den Haag. Met een tentoonstelling onder de prikkelende titel Louis Couperus, Non-Binair Avant La Lettre? gaat het museum in op de gedachtewereld van Couperus, die zo bezien verrassend eigentijds is. In zijn werk komen personages voor die fluïde van identiteit zijn en tegenwoordig zonder meer onder het begrip ‘queer’ geschaard zouden kunnen worden. De uitdrukking ‘non-binair’ verwijst naar de diverse en inclusieve genderwereld van nu. Deze omvat een ‘regenboog’ van gender en seksueel gedefinieerde identiteiten, van hetero, homo, lesbisch, bi, pan tot queer. Tijdens het Couperusjaar verschijnen er nieuwe boeken over hem en zijn werk, worden er voordrachten gegeven, podcasts gemaakt en toneelstukken opgevoerd. Voor het complete overzicht van de activiteiten in het jubileumjaar kan men terecht op de website van het Louis Couperus Genootschap: louiscouperus.nl.

Tessa van der Waals

De vormgever van de Couperus gedenksteen is grafisch ontwerper Tessa van der Waals (1960). Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie (1981-1985) en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten (1985-1986). In haar werk is de relatie woord en beeld een leidmotief, beeldende kunst en literatuur gaan een wisselwerking aan. Van der Waals werkt met kunstenaars en schrijvers, voor literaire uitgevers en musea, waaronder Museum De Pont in Tilburg waar ze de vaste vormgever is. Haar ontwerpen zijn veelvuldig bekroond.

Beeldhouwer Henk Welling hakte de steen en Berry Slok begeleidde het proces.

Schrijvers in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Met de gedenksteen voor Couperus wordt een bijzondere naam aan het literaire pantheon van De Nieuwe Kerk toegevoegd. Tal van bekende schrijvers zijn in De Nieuwe Kerk begraven of herdacht. Grote namen naast de al eerdergenoemden zijn Coornhert (1522 – 1590), P.C. Hooft (1581 – 1647), Joost van den Vondel (1578 – 1679), Da Costa (1798 – 1860), Johan Huizinga (1872 – 1945) en Willem Frederik Hermans (1921 – 1995).