Wereldraad van Kerken viert 70-jarig jubileum

Internationale viering namens 500 miljoen christenen wereldwijd in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Precies zeventig jaar later, op exact dezelfde plek, wordt dit jubileum gevierd met een feestelijke
internationale viering. In de o
chtends organiseert de Protestantse Theologische Universiteit een symposium waar Mpho Tutu spreekt, vervolgens start om 13 uur The Walk of Peace. Ongeveer 150 mensen nemen deel aan deze vredeswandeling die eindigt op de Dam onder begeleiding van een brassband van het Leger des Heils.

Jubileumviering

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en dr. Agnes Abuom (voorzitter van het bestuur van de Wereldraad) vervullen beide een rol in de jubileumviering. De viering vindt plaats in De Nieuwe Kerk Amsterdam en begint om 16.00 uur. Via een livestream is het mogelijk om de viering te volgen: eo.nl

Jongeren uit verschillende landen (o.a. Zuid-Korea, Colombia, Ghana) verzorgen een theatrale performance tijdens de viering met als thema ‘Droom’. Muziek wordt verzorgd door ‘The Passion Koor’ uit de Bijlmer o.l.v. Kirsten Michel; Henk Verhoef, organist van De Nieuwe Kerk; Marian Jaspers Fayer (dwarsfluit) en Gertru Pasveer (harp). De walk of peace en de viering zijn vanaf 15.40 uur via een livestream te volgen op www.eo.nl/kerkdiensten. Een compilatie van de viering wordt op 26 augustus om 9.15 uur op NPO2 uitgezonden door de EO.

Over de Wereldraad van Kerken

Met de oprichting van de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als grootste oecumenische organisatie heeft zij vanaf het begin niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad meer dan 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Zij voelen zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen.

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers.

Symposium en pelgrimage

De Protestants Theologische Universiteit organiseert een symposium met als thema ‘Hospitality on a pilgrim’s way to peace and justice’. Sprekers zijn Mpho Tutu, directeur van de Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation en Oud CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Dit symposium vindt plaats op 23 augustus, 11.00 uur in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanmelden kan via deze link.

Daarnaast is er een pelgrimstocht – een zogenaamde ‘Walk of Peace’ – door Amsterdam. Deze start om 13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur op de Dam.  Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Tijdens de wandeling stoppen de pelgrims bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk en Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Aanmelden kan via deze link.