Koning Willem-Alexander neemt laatste deel Volledige Werken van Willem Frederik Hermans in ontvangst

Met de overhandiging van het laatste deel van de 𝘝𝘰𝘭𝘭đ˜Ļđ˜Ĩđ˜Ē𝘨đ˜Ļ 𝘞đ˜Ļđ˜ŗđ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯ van Willem Frederik Hermans van diens zoon Rupert aan Zijne Majesteit de Koning, werd gisteren officieel het Willem Frederik Hermans-jaar afgesloten. De bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van tal van literaire organisaties en andere genodigden. De Koning nam als Prins van Oranje in 2005 reeds deel ÊÊn van de Volledige Werken in ontvangst. Heleen Debruyne en Peter Buwalda hielden ieder een lofrede en er was een bijzondere plek in het programma voor de winnaars van de landelijke Willem Frederik Hermans-schrijfwedstrijd. Leerlingen van vmbo, havo en vwo hebben onder de titel Wat is een held? een jaar lang een verhaal kunnen insturen. Iedere dag was er een ander citaat van Hermans ter inspiratie, 364 in totaal.  Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU, vroeg de winnaars naar hun motivatie om voor een bepaald Hermans-citaat te kiezen. De ceremonie ter ere van de voltooiing van de 𝘝𝘰𝘭𝘭đ˜Ļđ˜Ĩđ˜Ē𝘨đ˜Ļ 𝘞đ˜Ļđ˜ŗđ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯ werd afgesloten door Connie Palmen en een gezamenlijk bezoek aan de gedenksteen van de schrijver. Deze is sinds vorig jaar in De Nieuwe Kerk komen te liggen, naast gedenkstenen van tal van bekende en (nu) minder bekende schrijvers die er liggen begraven of zo worden herdacht. 

 

 

 

 

 

 

De 𝘝𝘰𝘭𝘭đ˜Ļđ˜Ĩđ˜Ē𝘨đ˜Ļ 𝘞đ˜Ļđ˜ŗđ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯ is een bijzondere literaire reeks die 24 delen en zo’n 20.000 bladzijden beslaat: een uniek project van De Bezige Bij in samenwerking met het Huygens Instituut en het Willem Frederik Hermans instituut, beiden ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Koning Willem-Alexander bezoekt De Nieuwe Kerk Amsterdam
Foto Janiek Dam
Foto Janiek Dam