Fotografie Ermindo Armino

Conclusie eerste Changemakersdebat op 18 januari in De Nieuwe Kerk

Gezamenlijke rol overheid, bedrijfsleven, burger cruciaal voor verandering systeemdenken.

In een levendige discussie spraken Astrid Elburg, Neelie Kroes, Feike Sijbesma en Willemijn Verloop met elkaar en het publiek over wat leiderschap in duurzaamheid en het verbeteren van de wereld voor hen behelst. Er werd vurig gepleit voor eigen verantwoordelijkheid: zowel consumenten als bedrijven moeten die nemen op het gebied van duurzaamheid en sociale inclusie. Tenslotte kunnen koopgedrag en individuele keuzes het verschil maken. Er is echter ook een structuurverandering nodig, komend van binnenuit, maar dan moet de politiek sneller hervormen. Van buitenaf is al wel verandering zichtbaar, maar er is een opener houding vereist. Alleen dan kunnen we meer diversiteit, meer mensen van verschillende achtergronden verwachten in de boardroom en in politieke partijen. Dan ontstaat een nieuwe omgeving die meer om de lange dan om de korte termijn gaat. Grote financiële spelers zoals pensioenfondsen kunnen hun investeringsgedrag aanpassen aan duurzamer consumentengedrag, dus investeren in duurzamere businessmodellen. En CEO’s kunnen de sociale inclusie en financiële duurzaamheid in hun bedrijven vergroten.

Fotografie Ermindo Armino

Lennart Booij leidde het Changemakersdebat, dat werd bijgewoond door ruim tweehonderd bezoekers. Het was de afsluiting van de Goede Voornemens Week, die De Nieuwe Kerk Amsterdam van 14 tot en met 18 januari 2018 organiseerde bij de tentoonstelling We Have a Dream. Gandhi, King, Mandela. De tentoonstelling is nog te zien is tot en met 4 februari 2018. In 2019 volgt een tweede editie van het debat.