Foto Femke van Hettema

Kunstenaar Joseph Semah spijkert antwoord op stellingen Luther op deur Nieuwe Kerk

Dit is het antwoord

 Zo lang het westerse paradigma volhardt in het tentoonstellen van een kunstwerk als iets dat gelezen moet worden, dienen we ons bewust te zijn van, en bekend te zijn met de geschiedenis van het christendom.  In dit geval – of we het nu wel of niet van belang vinden dat westers paradigma te typeren als eindeloze poging de oorspronkelijke beweging van het christendom te transformeren in een hedendaagse filosofie –  blijft het lezen van kunstwerken in de publieke ruimte een schimmige maskerade uit een ver cultureel verleden. Het is hoe dan ook evident dat van de kunstenaars die deel uitmaken van het westers paradigma er niet zoiets bestaat als een profaan werk. Dat wil zeggen dat alle kunstwerken die getoond worden in de publieke ruimte, altijd zijn geritualiseerd en verbonden met een bepaalde ‘heilige’ tekst die ergens werd gevonden; een willekeurige en daarom vervangbare gevonden tekst.

In dit verband zij opgemerkt dat welk kunstwerk dan ook dat getoond wordt in de publieke ruimte, zowel een noodzakelijkheid als een onmogelijkheid is, een gelijktijdige aanwezigheid van iets  leesbaars en iets schimmigs.

Ongetwijfeld is het dat schimmige wat die fascinerende werking doet uitgaan als van een verte en waardoor het westers paradigma afhankelijk wordt van de voortdurende productie van kunstwerken. Maar vooral verklaart het de aangeboren obsessie van kunstenaars met politieke kwesties.

Voor de kunstenaar wordt het daardoor vanzelfsprekend om nog eens te versluieren wat al schimmig was. Dit moeten we in het achterhoofd houden omdat dit het morele dilemma blijkt te zijn geworden als we het gaan hebben over lezen in de publieke ruimte. Lezen maakt immers deel uit van onze fascinatie voor de belofte van de kunstenaar om de verbindingslijnen tussen hedendaagse filosofie en christelijke theologie onzichtbaar te maken. Hoewel deze belofte van de kunstenaar, te weten rug aan rug, ons nader brengt bij de ontchristelijking van het westers paradigma, is het resultaat een eindeloze onduidelijkheid over hoe we moeten beginnen bij christelijke theologie dan wel hedendaagse filosofie.

En op de achtergrond zien we nog steeds het onoplosbare dilemma van de gast. Enerzijds wordt hij gedwongen om te zwijgen over zijn hoogstpersoonlijke wijze van lezen, terwijl hij aan de andere kant gebruik maakt van christelijke tactiek om opgemerkt te worden zonder te worden ontdekt.

Dit is het antwoord

De gast in onszelf is vóór alles een kunstenaar met woorden, omdat woorden het medium vormen waarmee hij zijn naam heeft leren verheimelijken, zijn twijfel te verbergen en zijn angst te onderdrukken door publiekelijk zijn eigen wens om mee te mogen doen binnen het westers paradigma te bekritiseren. Om te beginnen, de Nostalgie naar een verloren paradijs, vervolgt de gast van meet af aan en gedurende zijn hele actieve leven in ballingschap.

Was getekend JOSEPH SEMAH

 

Reis in de tijd. History & Royalty

Op vrijdag 14 juli gaan onze deuren open voor een bijzondere jaargang van Reis in de tijd. History & Royalty. In deze editie gaan we terug naar het jaar 1517, precies 500 jaar geleden. Toen zette Maarten Luther, naar verluidt, de reformatie in gang door 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg te timmeren. Voor het christendom heeft dit grote gevolgen gehad. Zo werd De Nieuwe Kerk in de zestiende eeuw van katholiek protestant. Speciaal voor deze editie heeft De Nieuwe Kerk Semah gevraagd een installatie te maken. Hij zal een hedendaags antwoord geven op Luthers stellingen en op de betekenis daarvan toen en nu. Semah reflecteert daarbij op de  oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in 1948, waarbij de avondmaalsviering in De Nieuwe Kerk plaats vond. Op die manier komt hij uit bij een moderne artistieke kijk op Luther. Zijn installatie wordt op donderdag 13 juli gepresenteerd tijdens de officiële opening van de tentoonstelling. Reis in de tijd is te zien tot en met zondag 27 augustus.

In Reis in de tijd. History & Royalty stapt de bezoeker terug in de geschiedenis van het gebouw en de grote historische momenten die er hebben plaatsgevonden. Met video walls, projecties, audioguide en elke dag live muziek zijn zeshonderd jaar geschiedenis indringend te beleven, in een reis langs middeleeuwse geheimen, de Beeldenstorm, koninklijke ceremonies, vrijgevochten stedelingen en de Hollandse zeehelden die er begraven liggen.

Activiteiten: Artist Talk, Corona Ensemble, In gesprek met de dominee

  • 30 juli: Artist Talk. Ontmoet de kunstenaar Joseph Semah bij zijn installatie.
  • 6 augustus: Ensemble Corona. Aus Tieffer Noth. Laat u meevoeren naar het turbulente tijdperk van Maarten Luther en de Reformatie. Ensemble Corona brengt een programma vol vijftiende- en zestiende-eeuwse muziek uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Met werken van o.a. Senfl, Hofmaier, Resinarius en De La Rue. Valeria Mignaco (sopraan) / Heleen Gerretsen (blokfluit, cornetto) / Margo Fontijne (viola da gamba en vendel) / Elly van Munster (luit).
  • 13 augustus: In gesprek met de dominee. Rikko Voorberg (1980) is theoloog en bekend van de PopUpKerk. Schuif aan bij een bijeenkomst voor (on)kerkelijke mensen die, net als Maarten Luther destijds, de wereld anders willen vormgeven. Met brood, wijn en oude Bijbelteksten.