Revolusi en kunst | Revolusi and art


x

Zelfportret Affandi   

Met zijn lange, slordige haar, peinzende blik en diepe frons ziet Affandi er ongelukkig en verward uit. Onder de inscriptie op het schilderij schrijft hij ‘beladjar expresi moeka tidak senang’: studie van een ongelukkige gelaatsuitdrukking. 

Affandi’s self-portrait

With his long tousled hair, pensive gaze and heavy frown, Affandi appears unhappy and confused. Below the painting’s inscription he wrote ‘beladjar expresi moeka tidak senang’: study of an unhappy expression.