Writing in the rain 


x

Writing in the rain

Langzaam verregent de naam van FX Harsono die hij met een grote kwast in inkt schrijft op het glas. Het is een krachtige verbeelding van verlies, herinnering en de voortdurende strijd voor het behoud van de eigen Chinese identiteit. Tijdens het regime van Suharto moest iedereen met een Chinese achtergrond zijn of haar naam veranderen in een Indonesische naam. Dat ging ten koste van de eigen identiteit als persoon en van de connectie met de Chinese culturele achtergrond.    

Writing in the rain

The name FX Harsono, which he writes with a large brush in ink on the glass, is slowly washed away in the rain. It is a potent evocation of loss, reminiscence and the constant struggle to retain a personal Chinese identity. Under the Suharto regime, everyone of Chinese heritage was forced to change their name into an Indonesian one. This was to the detriment of their personal identity and sense of connection to their Chinese cultural background.