Vlinders | Butterflies


02

Boek Raden Kartini 

Raden Adjeng Kartini is een hoog-adellijke, Javaanse voorvechtster van vrouwenemancipatie, onderwijs aan meisjes en gelijke rechten voor Indonesiërs en Europeanen. Zij strijdt voor scholing van meisjes om zo hun mondigheid en zelfstandigheid te versterken. Kartini is een nationale heldin en haar geboortedag is een officiële feestdag. Een deel van de brieven die zij aan Nederlanders schrijft, is gebundeld in dit boek. Zij sterft in het kraambed en wordt slechts 25 jaar oud.  

Book Raden Kartini  

Raden Adjeng Kartini was a woman from an aristocratic Javanese family who fought for women’s emancipation, education for girls and equal rights for Indonesians and Europeans. She advocated education for girls in order to empower them and bolster their independence. Kartini is a national heroine and her birthday is a national holiday. Some of the letters she wrote to Dutch correspondents are collected in this book. She died a few days after giving birth, only reaching the age of 25.