Raden Saleh  


01

Zelfportret 

‘Hij is tegenwoordig een Europeaan die geen ander Javaansch meer aan zich heeft dan de kleur’, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1846 .

Een elegante man kijkt ons zelfverzekerd aan, in de linkerhand een hoge hoed en een wandelstok, zijn half in zijn broekzak gestoken rechterhand vestigt de aandacht op een gouden horloge: een wereldburger.     

Het doorkijkje toont een bosrijk bergachtig landschap bij zonsondergang. Dit zelfportret schildert Raden Saleh tijdens zijn verblijf aan het Saksische hof in Dresden, waar hij na lange omzwervingen in Europa aanbelandt. Mogelijk is het een geschenk voor een van zijn beschermheren. 

Self-portrait 

‘These days he is a European who has nothing Javanese about him other than his colour’, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië magazine, 1846.

An elegant man views us confidently, with a high hat and walking stick in his left hand, while focusing attention on a gold watch with his right hand, half-hidden in his trouser pocket: a cosmopolitan.    

Behind him a glimpse can be caught of a wooded mountainous landscape at sunset. Raden Saleh painted this self-portrait when he was staying at the Saxon Court in Dresden, where his extensive travels throughout Europe ended. It perhaps was intended as a gift to one of his patrons.    


02

Een hertenjacht op Java 

Oosterse jachttaferelen zijn de specialiteit van Raden Saleh. Met zijn romantische onderwerpen richt hij zich bewust op de Europese smaak van die tijd.     

A deer hunt on Java   

Exotic eastern hunting scenes were Raden Saleh’s speciality. He consciously appealed to the European taste of the time with his romantic subject matter.