Papua


01 

Danskostuum  - Ndat 

Het masker van dit kostuum stelt de geest voor van Atekamekamat die gedood werd door mensen van het Atsj-volk. Het werd gedragen tijdens een speciaal feest in 1961. De geest van de overledene was daar nog een laatste keer aanwezig.    

Dancing costume – Ndat  

The mask that belongs to this costume depicts the spirit of an Atekamekamat who has been killed by individuals from the Atsj people. It was worn during a special ceremony in 1961. The spirit of the deceased was present at this for one last time.


02, 04, 05, 06   

Voorouderbeeld – kawe 

Zelden zijn houten voorouderbeelden zo compleet versierd en gedetailleerd uitgesneden als dit exemplaar. De kleding komt precies overeen met die van de Asmat-vrouwen. Dit beeld van een overledene heeft waarschijnlijk tijdens een dodenfeest in een ceremonieel mannenhuis gestaan. Familieleden namen daar afscheid en stuurden de overledenen op reis naar het rijk der voorouders.

Ancestral statue   

Few wooden ancestral statues are so completely decorated and carved in such fine detail as this one. The clothing is fully identical to that worn by Asmat women. This sculpture of someone who had died probably stood in a ceremonial men’s house during a funeral. Relatives would say their farewells there and send the deceased on their journey to the ancestral empire.