Oud Goud | Ancient Gold


10 

Sieraad  

Lange tanden, een tong en duidelijke onderkaak: een monsterkop siert de bovenkant van dit sieraad. Onder de Garuda-koppen aan weerszijden leiden twee versierde banden naar gekroonde slangenkoppen. De lovertjes zijn waarschijnlijk later toegevoegd, in opdracht van een latere eigenaar. Het is onbekend hoe dit sieraad is gedragen: als broche, als hanger of op een andere manier?     

Ornament    

Long teeth, a tongue and a protruding jaw: a monster’s head decorates the top of this ornament. Below the Garuda heads on either side, two decorated bands lead to crowned snake’s heads. The spangles were probably added later at the request of a subsequent owner. It is not known how this ornament was worn: as a brooch, a pendant or perhaps in some other manner.     


03  

Schaamplaat  

Een vrouw zit op haar knieën en houdt een arm gebogen. Deze afbeelding verwijst naar het verhaal ‘Arjunawiwaha’, waarin een hemelse nimf prins Arjuna op de proef stelt als hij ascese bedrijft. Mannen gebruikten deze plaat om hun schaamdelen te bedekken.      

Pubic ornament     

A woman is kneeling with her arm bent. This depiction refers to the ‘Arjunawiwaha’ story, in which a divine nymph tempts Prince Arjuna when he is practising asceticism. Men used this ornament to cover their groin.      


04  

Blaadjes van goud  

Javaanse sieraden gemaakt van goud materiaal. De sieraden zijn afkomstig uit Java, Indonesië.   

Leaves of gold  

Javanese ornaments made of gold material. The jewelry comes from Java, Indonesia.