Onderdrukking en verzet | Repression and resistance


01

Jas van Teuku Umar  

Hij is een van de grootste verzetshelden uit de Indonesische geschiedenis: Teuku Umar. Deze jas met vergulde knopen met het Nederlandse wapen draagt hij tijdens officiële ontmoetingen. Zijn verzet is geraffineerd. Eerst strijdt hij in Aceh tegen het Nederlandse gezag, daarna kiest hij hun kant om vertrouwen te winnen en zijn machtspositie te versterken. Vervolgens deserteert hij en neemt hij manschappen en wapens mee om weer als verzetsstrijder tegen de Nederlanders te vechten. Uiteindelijk wordt hij in een Nederlandse hinderlaag gelokt en gedood.     

Teuku Umar’s coat  

He was one of the greatest resistance heroes in Indonesian history: Teuku Umar. He wore this coat with its gilt buttons featuring the Dutch coat of arms to official meetings. His resistance was sophisticated. He first fought against the Dutch rule in Aceh, and then switched to the Dutch side in order to win their trust and consolidate his power. He then deserted, taking along troops and weaponry, to resume combating the Dutch as a resistance fighter. He ended up being killed when he was lured into a Dutch ambush.    


03

Teken van verzet  

Het verzet tegen de Nederlandse aanwezigheid in Aceh gaat door, ook na het beëindigen van de Aceh-oorlog. Het dragen van deze islamitische schouderdoek is een subtiel protest. In de rand is in zilverdraad de tekst ‘Allah’ (de naam van God) geweven. 

Sign of resistance  

The resistance to the Dutch presence in Aceh continued even after the Aceh War had ended. Wearing this Islamic shoulder sash was a subtle form of protest. The text ‘Allah’ (the name of God) is woven into the edge in silver thread.     


04

Padri-oorlogen 

De Padri is een groepering die een strikte naleving van islamitische leefregels voorstaat. Zij willen de sharia doorvoeren in de Minangkabau, West-Sumatra. De traditionele leiders uit de Minangkabau vragen hulp van het Indische leger, ook uit vrees om de controle op de handel te verliezen. De Nederlanders zien dit als kans om hun macht op Sumatra te vestigen. Ze raken verzeild in guerrillaoorlogen die ruim dertig jaar duren, van 1803 tot 1837. De Padri worden uiteindelijk verslagen en het koloniale gezag wordt op West-Sumatra gevestigd. Tuanku Imam Bonjol, een leider van de Padri, is tot nationale held uitgeroepen van Indonesië.  

Padri wars   

Padri were a religious faction who favoured strict compliance with Islamic precepts. They wanted to introduce sharia to Minangkabau in West Sumatra. The traditional leaders of the Minangkabau requested assistance from the colonial army, in part out of fear of losing their control of trade. The Dutch saw this as an opportunity to establish their power on Sumatra. They became embroiled in guerrilla wars that lasted over thirty years, from 1803 until 1837. The Padri were finally defeated and colonial rule was established in West Sumatra. Tuanku Imam Bonjol, a Padri leader, has been proclaimed an Indonesian national hero.     


06

Verzetsleider Diponegoro     

Moedig vechten Javanen met hun speren tegen de Nederlanders met hun geweren en kanonnen. In werkelijkheid hebben de Javanen ook vuurwapens, alleen minder dan de vijand. Zij komen onder leiding van prins Diponegoro in opstand tegen de koloniale regering. Het is een bloedige oorlog, die vermoedelijk 200.000 Javanen het leven kost. Aan Nederlandse zijde sterven naar schatting 15.000 regeringssoldaten, onder wie 8.000 Europeanen. Uiteindelijk overwinnen de Nederlanders.     

Diponegoro is een nationale held van Indonesië. Dit manuscript, met daarin een verslag van de strijd vanuit het perspectief van Diponegoro, behoort tot het UNESCO Memory of the World register.     

Resistance leader Diponegoro     

The Javanese courageously use spears to battle the Dutch who fight with guns and cannons. In reality the Javanese also had guns, albeit fewer than the enemy. Led by Prince Diponegoro, they rebelled against the colonial government. The war was a bloody one, which probably cost the lives of 200,000 Javanese. On the Dutch side, an estimated 15,000 colonial troops were lost, 8,000 of them Europeans. The Dutch won in the end.     

Diponegoro is an Indonesian national hero. This manuscript, containing a report on the battle seen from Diponegoro’s perspective, belongs to the UNESCO Memory of the World register.