Geestenpaal | Spirit pole


X

Geestenpaal – Mbitoro 

Deze geestenpaal heeft in 2000 de eerste prijs gewonnen als beste mbitoro. In het verleden werden in deze palen drie kleuren verwerkt: rood, zwart en wit. Hier zijn groen en roze toegevoegd. Een mbitoro wordt uit een mangrove gemaakt. Uit de stam worden de menselijke figuren gesneden. Deze vertegenwoordigen de overleden voorouders. Het ovaal-vormige motief verwijst naar de vrouwelijke navel oftewel de oorsprong van leven. Het motief komt vaak voor op de paal vanwege zijn rol in initiatierituelen en rituelen voor overledenen om nieuw leven te verwekken. Tijdens het opzetten van de paal, een deel van een ceremonie voor overledenen, worden de positieve kwaliteiten van de overledenen genoemd. De mensfiguren in de paal vertegenwoordigen ook levenskracht. Daarom wordt de paal na de ceremonie achtergelaten in een sagoveld om zo de groei en vruchtbaarheid van de sago te bewerkstelligen.  

Spirit pole – Mbitoro  

This spirit pole won the first prize in 2000 as the best mbitoro. In the past, three colors were used in these posts: red, black and white. Here green and pink have been added. A mbitoro is made from a mangrove. The human figures are cut from the trunk. These represent the deceased ancestors. The oval-shaped motif refers to the female navel or the origin of life. The motif often appears on the pole because of its role in initiation rituals and rituals for the deceased to beget new life. During the setting up of the pole, part of a ceremony for the deceased, the positive qualities of the deceased are mentioned. The human figures in the pole also represent life force. That is why the pole is left in a sago field after the ceremony to ensure the growth and fertility of the sago.