Mooi Indië | Beautiful Indies 


01

Gamelan orkest    

Een gamelan orkest – dat vooral uit slaginstrumenten bestaat – begeleidt dans-, theater- en wajangvoorstellingen. De grote bronzen gongs worden soms als heilig beschouwd.      

Isaac Israëls is vooral bekend van zijn strandgezichten, maar schildert vanaf 1898 ook ‘Indische’ onderwerpen. Op aanraden van zijn vriend Raden Mas Jodjana – een Javaanse prins en danser die in Nederland verblijft – reist Israels in 1921 en 1922 naar voormalig Nederlands-Indië, waar hij in Batavia, Bali en aan vorstenhoven schildert. Zijn geschilderde portret van prins Mangkunegara VII is ook in deze tentoonstelling te zien. ‘Mijn verblijf op Java was voor mij zeer interessant en ik ben verheugd het land van de eeuwige zomer nu te kennen,’ zegt Israëls.  

Gamelan orchestra    

Gamelan orchestras – which primarily feature percussion instruments – accompany dance, theatre and wayang performances. The large bronze gongs are sometimes considered sacred.     

Isaac Israëls is most well-known for his beach scenes, but from 1898 on he also painted ‘East Indian’ topics. Taking the advice of his friend Raden Mas Jodjana – a Javanese prince and dancer who was staying in the Netherlands – Israëls travelled to the Dutch East Indies in 1921 and 1922, where he painted in Batavia, on Bali and at royal courts. The portrait he painted of Prince Mangkunegara VII is also on display in this exhibition. ‘My stay on Java was very interesting to me and I am gratified to have become acquainted with the land of eternal summer,’ Israëls said.  


02

Payen, de oude meester 

Schilderij van de pasar (markt) in Bogor, voorheen bekend als Buitenzorg. Gunung Salak is op de achtergrond te zien. 

Payen, the old master 

Painting of the pasar (market) in Bogor, formerly known as Buitenzorg. Gunung Salak is visible in the background.   


06

Palmbomen     

De landschappen van Walter Spies zijn wereldberoemd. Dit berglandschap schildert hij in Bali, waar hij vanaf 1927 woont. Hij werkt er samen met lokale kunstenaars en werpt zich op als bewaker van de authentieke Balinese kunst, tegen de stroom van de groeiende toeristenmarkt in. Hij is betrokken bij het nieuwe Bali Museum en richt samen met de schilder Rudolf Bonnet een coöperatie op om de kwaliteit en de verkoop van Balinese kunstwerken te stimuleren.

Palm trees    

The landscapes painted by Walter Spies are world-renowned. He painted this mountain landscape on Bali, where he lived from 1927 on. He worked together with local artists and presented himself as guardian of authentic Balinese art, bucking the tide of the growing tourist market. He was involved with the new Bali Museum and together with the painter Rudolf Bonnet founded a cooperative aimed at promoting the quality and sales of Balinese artwork.