Molukken | Maluku Islands


01 

Voorouderbeeld/schaduwbeeld – Yene

Op de Leti-eilanden geloofde men dat iemands ‘schaduwbeeld’ na de dood voort bestaat. Die zwerft na het overlijden nog enkele dagen rond in de woonplaats en vertrekt dan naar een dodendorp op een onbewoond eiland of een rif, niet ver van de wereld der levenden. Door te offeren aan het beeld kunnen de nabestaanden in contact komen met de overledene. Tijdens het offeren is de schaduw van de overledene tijdelijk in het beeld aanwezig.     

Ancestral statue/shadow statue – Yene  

On the Letti Islands, people believed that someone’s ‘shadow image’ continued to exist after death. When someone died, it would wander around where the deceased had lived for a few days and then leave for a village of the dead on an uninhabited island or reef, not far from the world of the living. By offering to the statue, the bereaved could come into contact with the deceased. While offering was taking place, the shadow of the deceased temporarily dwelt in the statue.   


03

Gekerstende Voorouder  

Een voorouder met een hoge hoed zit op een westerse stoel. In dit beeld komen het vooroudergeloof en het christendom samen. Niet alleen inwoners van de Tanimbar kregen na hun overlijden zo’n beeld, ook westerse missionarissen die het christendom verkondigden werden zo uitgebeeld.  

Christianized ancestor   

An ancestor in a high hat sits on a Western chair. In this sculpture, ancestral worship and Christianity meet. The inhabitants of the Tanimbar were not the only ones commemorated with such a statue after their death: Western missionaries who preached Christianity were also depicted like this.     


05 

Voorouderaltaar – Tavu 

Een tavu is de eyecatcher in het huis van een adellijke Tanimbarese familie. Met wijd gespreide armen ontvangt dit schitterend versierde houten beeld de gasten. Het is ook het familiealtaar. Op een balk boven het beeld liggen vaak schedels, nekwervels en beeldjes van belangrijke voorouders uitgestald.   

Ancestral altar – Tavu  

A tavu is the focal point of the home of a noble Tanimbarese family. With arms spread, this beautifully decorated wooden sculpture welcomes guests. It is also the family altar. On a beam above the statue, skulls, neck vertebrae and small sculptures of important ancestors are often displayed.