Merdeka, vechten voor vrijheid | Merdeka, fighting for freedom  


02

Fragment van Van Heutszmonument in Jakarta     

Dit hoofd van een Javaanse man maakte deel uit van een monument voor de Nederlandse generaal Van Heutsz in Jakarta. Met bruut geweld bracht Van Heutsz eind 19de eeuw Aceh onder Nederlands gezag. Jonge revolutionairen hebben antikoloniale teksten op het monument geschreven: ‘Indonesia never again the life-blood of any nation!’. Kort na het uitroepen van de onafhankelijkheid worden bewust vrijheidsslogans in het Engels op openbare plekken geschilderd. Zo wordt het recht op onafhankelijkheid aan de wereld en de pas aangekomen Britse en Nederlandse troepen verkondigd. Tijdens de sloop van het monument zijn sommige resten met toestemming meegenomen naar Nederland en geschonken aan Museum Bronbeek.  

Fragment of the Van Heutsz monument in Jakarta     

This head of a Javanese man was part of a monument to the Dutch general Van Heutsz in Jakarta. Van Heutsz used brutal violence to bring Aceh under Dutch control in the late 19th century. Young revolutionaries have written anti-colonial texts on the monument: ‘Indonesia never again the life-blood of any nation!’. Shortly after independence had been proclaimed, a conscious decision was taken to paint liberty slogans in English in public locations. This proclaimed the right to independence to the world and to the British and Dutch troops who had just arrived. When the monument was demolished, permission was given to take some of the remnants to the Netherlands. These were then gifted to Museum Bronbeek.