Houtskooltekeningen | Charchoal drawings 


x

In A Landscape: Our Beautiful Indies 

Timoteus Anggawan Kusno 

Deze serie houtskooltekeningen op papier tonen gefragmenteerde herinneringen van mensen uit het voormalig Nederlands-indie. Met houtskool en oude afbeeldingen probeert Kusno hun angst en onzekerheid te verbeelden en hin verhalen weer te geven. Als echo’s van een pijnlijk verleden. 

 In A Landscape: Our Beautiful Indies

Timoteus Anggawan Kusno 

This series of charcoal drawings on paper show fragmented memories of people from the former Dutch East Indies. Using charcoal and old images, Kusno tries to depict their fear and uncertainty and hin stories. Like echoes of a painful past.