Hindoeïsme op Bali | Hinduism on Bali


02 

Offerdoos uit Klungkung   

Deze ivoren offerdoos koopt kunstenaar Wijnand Nieuwenkamp in Klungkung van een Balinese handelaar. Volgens deze handelaar was de offerdoos van de vorst van Klungkung, die in 1908 tijdens de puputan om het leven kwam.   

Sacrificial box from Klungkung    

The artist Wijnand Nieuwenkamp purchased this ivory offering box in Klungkung from a Balinese merchant. According to the latter, this offering box belonged to the king of Klungkung, who died in 1908 in the puputan.    


04 

Versiering van hoofddeksel 

Deze Garuda – bezet met zes robijnen – sierde ooit de achterkant van een kroon of andere indrukwekkende hoofdbedekking. De mythische vogel beschermde de drager tegen het kwaad dat van achteren komt. Zulke hoofdtooien werden op Bali gedragen door een priester, een bruidegom van adel of een danser in de rol van een koning of prins.       

Headdress decoration     

This Garuda – decorated with six rubies – once adorned the back of a crown or some other impressive headdress. The mythical bird protected the wearer against the evil coming from behind. Such headdresses were worn on Bali by priests, aristocratic bridegrooms and dancers playing the role of a king or prince.     


05  

Draagstoel voor godenbeelden  

In draagstoelen als deze dragen Balinezen godenbeelden naar de zee, waar ze ritueel worden gereinigd. Dat gebeurt in grote, kleurvolle processies tijdens de jaarlijkse tempelfeesten. Deze draagstoel is versierd met twee slangen.     

Tempels spelen een belangrijke rol in de Balinese cultuur: ze dienen als tijdelijke verblijfplaats voor goden en voorouders. Jaarlijks wordt de dag van de inwijding van een tempel met rituelen gevierd: een nieuwe bevestiging van de relaties tussen goden en mensen, macro- en microkosmos en de onzichtbare en zichtbare wereld.      

Palanquins for god statues 

The Balinese use palanquins like these to carry statues of gods to the sea, where they are ritually cleansed. They are carried in large, colourful processions during the annual temple festivals. This palanquin is decorated with two snakes.          

Temples play an important role in Balinese culture: they act as a temporary abode for gods and ancestors. The day of consecration of a temple is celebrated annually with rituals: reconfirming the relations between gods and humans, the macrocosm and the microcosm, and the visible and invisible worlds.      


06 

Hoofdeinde van een bed uit het voormalig paleis Tabanan  

In 1906 plunderen de Nederlanders het voormalig paleis Tabanan op Bali. De vorst Gusti Gede Ngurah Den Pasar I geeft zich hierbij over en pleegt later zelfmoord in gevangenschap. Het paleis is bij de plundering verwoest en daarna is de inboedel geveild. Dit paneel is een hoofdeinde van een bed en komt uit het verwoeste paleis van Tabanan. De schildering op het paneel verbeeldt scenes uit een old Javaanse vertelling over de liefde tussen Kama (Asmara) en zijn echtgenote Ratih, genaamd Kakawin Smaradahana (De Verbranding van Asmara).   


Headboard of a bed from the former palace of the monarch of Tabanan  

In 1906, the Dutch looted the former Tabanan palace on Bali. The ruler, Gusti Gede Ngurah Den Pasar I, surrendered and later committed suicide in captivity. The palace was destroyed, and its contents were auctioned. This panel is a headboard of a bed from the ruined Tabanan palace. The painting on the panel depicts scenes from an old Javanese tale about the love between Kama (Asmara) and his wife Ratih, known as Kakawin Smaradahana (The Burning of Asmara).  


07 

Vishnu op Garuda  

De god Vishnu ─ de behoeder van het leven ─ straalt van welwillendheid. Zijn vaste rijdier, de mythische Garuda, houdt hem stevig vast. De perfecte uitvoering van Vishnu’s uitdrukking, de kroon en tooi, is een voorbeeld van het beste vakmanschap in de stijl van Noord-Bali.     

Vishnu on Garuda     

The god Vishnu – the preserver of life – radiates benevolence. His mount, the mythical Garuda, has a firm hold on him. The perfect execution of Vishnu’s expression, the crown and ornamentation represent the best craftsmanship in the style of North Bali.