Hedendaagse Wajang | Contemporary Wayang 


x

Hedendaagse wajangpoppen 

Een serie hedendaagse wajangpoppen waarin kunstenaar Eko Nugroho (1977) het oude met het nieuwe laat versmelten. Nugroho heeft samengewerkt met lokale wajangmakers en ambachtslieden. Samen creeerden zij deze wajangserie waarin de personages deels mens zijn en deels machine. Nugroho laat met dit werk het potentiele geweld zien dat schuilgaat achter de mensen.  

Contemporary wayang puppets  

A series of contemporary wajang puppets in which artist Eko Nugroho (1977) fuses the old with the new. Nugroho collaborated with local wajang makers and craftsmen. Together they created this wajang series in which the characters are partly human and partly machine. With this work, Nugroho shows the potential violence hidden behind the humans.