Biodiversteit en bezield | Biodiversity and animism 


09 

Schilderij van een Rafflesia bloem  
Met een diameter van een meter en een gewicht tot zo’n tien kilo is het een indrukwekkende bloem, die gemiddeld niet langer dan zeven dagen bloeit. De Rafflesia arnoldii is de grootste solitaire bloem op aarde en komt voor in de regenwouden van Kalimantan en Sumatra. Het is een van de nationale bloemen van Indonesië.   

Painting of a Rafflesia flower  

Measuring a metre in diameter and weighing some ten kilograms, this is a very impressive flower, which only blossoms for seven days on average. The Rafflesia arnoldii is the largest solitary flower on earth and is only found in the rain forests of Kalimantan and Sumatra. It is one of the national flowers of Indonesia.   


04 

Javaanse panter  
De Javaanse panter komt alleen voor op Java en staat sinds 2008 te boek als ernstig bedreigd. Er zijn naar schatting minder dan 250 volwassen exemplaren en hun leefgebied bestrijkt nog hooguit 3.200 vierkante kilometer.    

Javanese panther  

The Javanese panther can only be found on Java and has been listed as critically endangered since 2008. The population of adult panthers is estimated to be fewer than 250 and their current habitat is at most 3,200 square kilometres.    


08 

Orang-oetan (Pongo abelii)  
Alleen in de regenwouden van Kalimantan en Sumatra leven orang-oetans nog in het wild. Het leefgebied van deze mensapen wordt ernstig bedreigd door houtkap en ontbossing ten gunste van palmolieplantages en mijnbouw. Er zijn opvangcentra op Kalimantan en op Sumatra.    

Orangutan (Pongo abelli)  

The rain forests of Kalimantan and Sumatra are the only remaining places where orangutans live in the wild. Their habitat is seriously threatened by logging and deforestation for palm oil plantations and by mining activities. There are conservation centres on Kalimantan and Sumatra.    


10 

Sumatraanse tijger  
Het is de meest bedreigde tijgersoort ter wereld en zijn leefgebied krimpt nog steeds. Nog maar 50 Sumatraanse tijgers leven in het wild op Sumatra en wereldwijd niet meer dan 400. Bossen in Sumatra maken in rap tempo plaats voor palmolieplantages, terwijl stropers jagen op de tijger niet alleen vanwege hun vacht, maar ook vanwege hun botten, snorharen en tanden die worden gebruikt voor kostbare medicijnen.    

Sumatran tiger   

This species of tiger is the most critically endangered in the world and its habitat is continuing to shrink. There are only 50 living in the wild on Sumatra and no more than 400 Sumatran tigers anywhere in the world. Forests on Sumatra are being rapidly replaced by palm oil plantations, while poachers not only hunt tigers for their skins, but also for their bones, whiskers and teeth, which are used to prepare expensive medicines.    


11 

Komodovaraan  
Ze kunnen wel drie meter lang worden en zijn de grootste hagedissen ter wereld. Komodovaranen komen alleen in Indonesië voor. Ze leven op enkele eilandjes in het oosten en zijn in het Nationaal Komodo Park te bezichtigen. Ze zijn een beschermde diersoort.   

Komodo dragon   

They can grow up to three metres long and are the largest lizards in the world. Komodo dragons only live in Indonesia. They can be found on a few small eastern islands and observed in Komodo National Park. They are a protected species.