BERSIAP 


01

Personen die te Tegal tussen 10-12 oktober 1945 door Indonesiërs zijn vermoord  

‘Personen, die te Tegal tussen 10-12 oktober 1945 door Indon. zijn vermoord,’ staat boven deze lijst. De suikerfabriek van Tegal – symbool voor de onrechtvaardige koloniale economie – wordt het doelwit van een groep Indonesische revolutionairen. Ruim honderd Indo-Europese, Molukse en Menadonese (voormalige) fabrieksarbeiders en hun families worden vermoord.  

Persons murdered by Indonesians in Tegal between 10 and 12 October 1945  

‘Persons who were murdered by Indon. in Tegal, 10-12 October 1945’, it says at the top of this list. The sugar factory in Tegal – symbol of the unjust colonial economy – was targeted by a group of Indonesian revolutionaries. Over a hundred Indo-European, Moluccan and Menadonese (former) factory workers and their families were murdered.     


02

Indonesische demonstratie Semarang  

De Indonesische nationalisten profiteerden van het onvermogen van de geallieerden om snel troepen te sturen naar Indonesië om het gezag van de Japanners over te nemen. De Republiek Indonesië gebruikte het machtsvacuüm om zich te vestigen en de merdeka-beweging verspreidde zich in een hoog tempo. Deze tekening, vanuit een Japans gevangenkamp door een Nederlander gemaakt, toont een nationalistische demonstratie op 3 oktober 1945 in Semarang.    

Indonesian demonstration Semarang   

The Indonesian nationalists took advantage of the Allies’ inability to quickly send troops to Indonesia to take over authority from the Japanese. The Republic of Indonesia used the power vacuum to establish itself and the merdeka movement spread rapidly. This drawing made by a Dutchman from a Japanese prison camp shows a nationalist demonstration on October 3, 1945 in Semarang.