Bali


01

Hangend heiligdom voor de god Kumara   

Een beeld van een mythisch vogelachtig dier dat functioneert als een offeraltaar voor de Dewa Kumara. Dewa Kumara is de beschermer van kleine kinderen. Het beeld wordt gehangen boven de wieg van een pasgeboren kind gedurende het eerste jaar volgens de Balinese kalender (210 dagen).

Hanging shrine for the god Kumara

This is a statue of a mythical bird-like creature that serves as a sacrificial altar for Dewa Kumara. Dewa Kumara is the protector of small children. The statue is hung above the crib of a newborn child during the first year according to the Balinese calendar (210 days). 


02  

Lamak  

Bij tempelfeesten op Bali wordt een lamak opgehangen als versiering van de offerschrijn en als basis voor de offers. Het vrouwelijke figuurtje is een cili en representeert het menselijk leven in het algemeen. Nieuw leven wordt vaak in verband gebracht met vrouwelijke vruchtbaarheid. Cili is ook een voorouder, omdat al het menselijke leven uiteindelijk voortkomt uit de voorouders.  

Lamak  

At temple festivals on Bali, a lamak is hung up to decorate the offer shrine and to serve as a base for the offerings. The small female figure is a cili and represents human life in general. New life is often linked to female fertility. Cili is also an ancestor, since all human life is ultimately descended from the ancestors.


03

Offerschaal – Bokor   

De Bokor is een lage, ronde schaal die wordt gebruikt voor de presentatie van hoog opgestapelde torens van fruit en gebak, Banten Gebogan, op Bali. De Banten Gebogan wordt naar de tempel gebracht als offer aan de goden en de voorouders. Ook worden er kleinere offers en geschenken in vervoerd naar plaatsen waar een ritueel wordt gehouden. De wand van deze schaal is versierd met in drijfwerk uitgevoerde sierranden. De schaal werd door de Nederlandse troepen uit het paleis van Klungkung geroofd, na de zogenaamde Puputan Klungkung van 28 april 1908, toen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders rituele collectieve zelfmoord pleegden zodat ze niet de vernedering van overgave hoefden te ondergaan.  

Sacrifice bowl – Bokor 

The “Bokor” is a low, round bowl used for presenting high-stacked towers of fruits and pastries, Banten Gebogan, on Bali. Banten Gebogan is brought to the temple as an offering to the gods and ancestors. It is also used to transport smaller offerings and gifts to places where rituals are held. The rim of this dish is decorated with ornamental borders created through repoussé work. The bowl was looted by Dutch troops from the Klungkung palace after the so-called Puputan Klungkung on 28 April, 1908, when Indonesian independance fighters committed ritual collective suicide so they did not have to suffer the humiliation of surrender.  


04, 05  

Sirih, betelsnijder en -houder  

Sirih heeft een belangrijke sociale en ceremoniële functie op Bali. Het blad van de betelplant en de noot van de pinangpalm worden samen met wat kalk tot een kauwbare substantie gemaakt. Voorouders krijgen sirih als offergave, gasten krijgen de traktatie als teken van welkom. Bij dit gebruik horen een betelsnijder en -houder, vaak prachtig versierd, zoals hier met edelstenen en uitgesneden figuren.  

Sirih, betel cutter and container  

Sirih plays an important social and ceremonial role on Bali. Together with slaked lime, the leaf of the betel plant and the nut of the Pinang palm are combined into a substance which is chewed. Ancestors receive sirih as an offering and guests are treated to it as a sign of welcome. This custom involves attributes like a betel nut cutter and container, which are often beautifully decorated, like here with gems and cut out figures.