Foto Evert Elzinga

160126 Definitieve bezoekcijfers 2015

Amsterdam, 26 januari 2016

Definitieve bezoekcijfers 2015: 232.500 bezoekers voor De Nieuwe Kerk in 2015

In 2015 heeft De Nieuwe Kerk Amsterdam uiteindelijk 232.500 bezoekers verwelkomd, een flinke groei ten opzichte van 2014 (203.000). De volgende tentoonstellingen waren in 2015 te zien:Magisch Afrika, Meesterwerk met Bill Viola’s video-installaties,World Press Photo 2015, Reis in de tijd, en vanaf 3 oktoberRome. De droom van keizer Constantijn. In 2015 is een uitzonderlijk groot aantal van 5.500 leerlingen in schoolverband naar De Nieuwe Kerk gekomen, voornamelijk voor Rome. De droom van keizer Constantijn en World Press Photo 2015.

De Nieuwe Kerk heeft geen vaste collectie zoals de meeste musea. Onze bezoekcijfers komen geheel en al op het conto van tijdelijke tentoonstellingen uit collecties van over de gehele wereld, met telkens weer geheel andere onderwerpen en publiek. De diversiteit is groot, en dat zal ook in 2016 weer zo zijn, met achtereenvolgens:
Rome. De droom van keizer Constantijn, tot en met 7 februari
Meesterwerk met Marc Chagalls Calvarie, 20 februari tot en met 10 april
World Press Photo 2016, 16 april tot en met 10 juli
– Reis in de tijd, History & Royalty, 16 juli tot en met 4 september
– Wintertentoonstelling (thema later bekend), 1 oktober tot en met 12 februari 2017.

Rome. De droom van keizer Constantijn. Foto Evert Elzinga
Rome. De droom van keizer Constantijn.
Foto Evert Elzinga

In 2011, 2012, 2013 en 2014 verwelkomde De Nieuwe Kerk Amsterdam respectievelijk 185.000, 195.000, 244.000 en 203.000 bezoekers.