Foto Evert Elzinga

Chronologie van De Nieuwe Kerk

1408
Bisschop Frederik van Blankenheim van Utrecht verleent toestemming voor de bouw en ingebruikneming van een tweede parochiekerk in Amsterdam.

1409
Op 25 november wordt de kerk gewijd aan de Heilige Catharina.

1410
Eerste kerkdienst.

1417
Willem Eggert, bouwheer van de kerk, wordt begraven in de voor hem gebouwde Eggertkapel.

Wapenschild Eggert
Wapenschild Willem Eggert

1435
Start bouw van het schip.

1565
De Oude Kerk krijgt een toren, De Nieuwe Kerk wil niet achterblijven: begin van het heiwerk voor een eigen toren.

1578
Alteratie. De Nieuwe Kerk wordt getroffen door beeldenstormers. Er blijft weinig over van het rijke katholieke interieur.

1645
Op 11 januari laten loodgieters tijdens de schaft een brandende vuurpot op het dak staan. Er breekt een grote brand uit.

1647
De laatste van de 6363 palen voor de toren wordt de grond in geslagen. Er volgt een oud magisch ritueel om de bouw goed te laten verlopen: een bouwoffer ter waarde van 200 gulden aan goud.

1654
Zeeofficier Jan van Galen krijgt een grafmonument naar ontwerp van Artus Quellinus.

1682
Op de plaats waar ooit het hoofdaltaar stond, komt het door Rombout Verhulst ontworpen grafmonument voor admiraal Michiel de Ruyter.

Foto Petra en Erik Hesmerg
Foto Petra en Erik Hesmerg

1783
Het zware voetstuk dat speciaal voor de toren was gebouwd, wordt gesloopt. Het in 1647 gebrachte bouwoffer was kennelijk tevergeefs: de toren is er nooit gekomen.

1814
Op 30 maart legt Souvereine Vorst (later koning) Willem I de eed af op de kersverse grondwet.

1840
Willem II bestijgt op 7 november het troonpodium om ingehuldigd te worden als Staatshoofd.

1849
Willem III volgt zijn overleden vader Willem II op. Hij wordt ingehuldigd op 12 mei.

1890
Emma, weduwe van Willem III, wordt ingehuldigd als regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina.

Inhuldiging Willem I
Inhuldiging Willem I

1898
De officiële inhuldiging van koningin Wilhelmina vindt plaats op 6 september. Er komt een herinneringsraam in de kerk, ter gelegenheid van de inhuldiging aangeboden door het Nederlandse volk.

1948
Koningin Juliana volgt haar moeder op 6 september op.

1959
Start van een grondige en langdurige restauratie.

1979
Oprichting Nationale Stichting De Nieuwe Kerk.

1980
Op 30 april wordt koningin Beatrix ingehuldigd in de volledig gerestaureerde kerk.

1995
Vijftig jaar na de bevrijding wordt een herdenkingsraam onthuld door koningin Beatrix.

2002
Op 2 februari wordt het huwelijk ingezegend van prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.

Foto Marco Hofsté
Foto Marco Hofsté

2003
Op 16 maart onthult Hella S. Haasse een monument ter nagedachtenis aan de schrijver-dichter P.C. Hooft, begraven in De Nieuwe Kerk.

2005
Op 29 april onthult koningin Beatrix een nieuw glas-in-loodraam, het nationale aandenken aan haar 25-jarige regeringsjubileum.

2013
Op 30 april wordt koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk ingehuldigd.

Foto Evert Elzinga
Foto Evert Elzinga