Accreditatie dialoog 15/9 Accreditation dialogue 15/9

Op deze pagina kunt u uw pers-accreditatieverzoek invullen om als pers aanwezig te zijn bij de dialoog over Compassie en Technologie op zaterdag 15 september 2018 in aanwezigheid van Zijne Hoogheid de Dalai Lama. | On this page you can fill out your press accreditation at the dialogue on Compassion and Tehcnology on Saturday, September 15, in the presence of His Holiness The Dalai Lama.

Na uw accreditatieverzoek ontvangt u een bevestiging. Uiterlijk dinsdag 4 september ontvangt u bericht of u aanwezig kunt zijn bij de dialoog. | After submitting, you will receive a confirmation of your request. No later than Tuesday September 4, you will receive confirmation of your presence atthe dialogue.

Programma (onder voorbehoud) | Programme (provisional)
8:15 aanwezig | present
9:00 start dialoog + fotomoment | start dialogue + photo moment
11:00 eind dialoog, start Meet the Press + fotomoment | start Meet the Press + photo moment
11:20 bezoek aan tentoonstelling – fotomoment | visit to the exhibition + photo moment
12:00 einde | end