Foto Evert Elzinga

141229 203.000 bezoekers voor De Nieuwe Kerk in 2014

Amsterdam, 29 december 2014

In 2014 verwelkomde De Nieuwe Kerk Amsterdam 203.000 bezoekers. Daarmee zet De Nieuwe Kerk de stijgende lijn voort sinds 2011 (185.000 bezoekers). In 2013 was er bovendien sprake van een

203.000 bezoekers voor De Nieuwe Kerk in 2014
Reis in de tijd, History & Royalty
Foto Evert Elzinga

unieke ‘inhuldigingspiek’, toen tienduizenden mensen extra De Nieuwe Kerk bezochten voor de tweedaagse openstelling na de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de tentoonstelling Ingehuldigd!. In 2014 waren achtereenvolgens te zien: Ming. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude China; Meesterwerk met Francis Bacons In Memory of George Dyer; World Press Photo 2014; Reis in de tijd, History & Royalty; en Magisch Afrika, maskers en beelden uit Ivoorkust.

In 2015 is De Nieuwe Kerk te bezoeken voor achtereenvolgens:

Magisch Afrika tot en met 15 februari
Meesterwerk 2015 28 februari – 12 april
World Press Photo 2015 18 april – 21 juni
Reis in de tijd 27 juni – 13 september
ROME (onder voorbehoud) 3 oktober – 8 februari 2016

De bezoekcijfers van 22 tot en met 31 december 2014 zijn geschat. In 2011, 2012 en 2013 verwelkomde De Nieuwe Kerk respectievelijk 185.000, 195.000 en 244.000 bezoekers.