Foto Evert Elzinga

130321 Ingehuldigd! De Oranjes en De Nieuwe Kerk

11 mei – 18 augustus 2013

De Nieuwe Kerk Amsterdam opent op zaterdag 11 mei de deuren voor een unieke en eenmalige tentoonstelling over de koninklijke inhuldigingen. Precies honderd dagen lang staan in de kerk de feestelijke en plechtige inhuldigingen van zeven generaties Oranjes centraal. Van de koningen Willem I, II en III, de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix tot en met koning Willem-Alexander.

Nederland is een van de twaalf Europese monarchieën. Sinds 1813 wordt de positie van staatshoofd vervuld door nazaten van de beroemde stadhouders uit de Tachtigjarige Oorlog. Al hun officiële inhuldigingen vonden plaats in De Nieuwe Kerk. Vanaf 11 mei kunnen bezoekers in deze historische omgeving deze inhuldigingen herbeleven. Wat op 30 april aanstaande zonder twijfel door miljoenen belangstellenden op televisie wordt gevolgd, komt in de kerk met alle symboliek en emotie tot leven.

De Nieuwe Kerk werkt voor de tot standkoming van deze tentoonstelling samen met Nationaal Museum Paleis Het Loo. Uit de collectie van deze tentoonstellingspartner zullen belangrijke bruiklenen te zien zijn waaronder enkele koninklijke kledingstukken gedragen tijdens de laatste twee inhuldigingen. Tal van historische objecten uit collecties van onder meer het Koninklijk Huisarchief, het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, het Amsterdam Museum, en de NOS (actueel beeld) nemen de bezoeker mee in een reis door de tijd. Zeven generaties staatshoofden vertegenwoordigen immers ook het verhaal van het tweehonderd jarige Koninkrijk der Nederlanden. Het is dit jubileum dat koningin Beatrix noemde in haar televisietoespraak op 27 januari. Een feestelijke tentoonstelling op de Dam, in het hart van de hoofdstad die dit jaar vele jubilea viert.

Het inhuldigingsceremonieel van het Nederlandse staatshoofd volgt in ons land zeer oude en unieke tradities. De tentoonstelling gaat hierop uitvoerig in. Daarnaast biedt zij een overzicht van de voorgangers van de nieuwe koning. In drie verhaallijnen komt de geschiedenis tot leven: de historische inhuldigingen, de ontstaansgeschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en de relatie met de eerst prinselijke en later ook koninklijke Oranjes en een audiovisuele ‘herbeleving’ van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ook de ontwikkeling van het koningschap en de jongste generatie komen aan bod. Portretten en films van prinses Catharina-Amalia – binnenkort Prinses van Oranje – en haar zusjes sluiten de tentoonstelling eigentijds af.

Naast de prachtige, historische en soms ontroerende bruiklenen speelt de historische kerk zelf ook een rol in de tentoonstelling. Veel in de kerk herinnert aan de bijzondere relatie tussen de Oranjes en Ingehuldigd! De Oranjes en De Nieuwe KerkNederland: de beroemde gebrandschilderde ramen, het monument voor het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, het grote tableau met alle wapenschilden van de Nederlandse vorst en het historische koperen koorhek dat het toneel vormde van zoveel plechtigheden. Zij maken het gebouw tot een koninklijk monument bij uitstek. De kerk is veertien weken lang ook het toneel van speciale lezingen en (orgel)concerten. Zo geeft, op de verjaardag van koningin Máxima, vrijdag 17 mei, Carel Kraayenhof een concert in De Nieuwe Kerk.

De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Eelco Elzenga. Hij was jarenlang conservator en adjunct-directeur van Nationaal Museum Paleis Het Loo en promoveert dit jaar op de geschiedenis van de inhuldigingen in Nederland.