Foto Evert Elzinga

111217 Jodendom. Een wereld vol verhalen

17 december 2011 – 15 april 2012

In de winter van 2011–2012 presenteert De Nieuwe Kerk Amsterdam in samenwerking met het Joods Historisch Museum een tentoonstelling over het jodendom.

Aan de hand van ongeveer 500 bruiklenen vertelt de tentoonstelling het fascinerende verhaal van drieduizend jaar joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis. De geschiedenis van een wereldreligie die herkenbaar wist te blijven ondanks verschillen wereldwijd. De bruiklenen komen van internationaal gerenommeerde musea en collecties en uit particulier bezit. De meeste ervan zijn nooit eerder in Nederland te zien geweest. Absolute topstukken zijn onder andere: een Dode Zeerol uit de eerste eeuw v.Chr. uit het Israel Museum in Jeruzalem, kostbare handschriften, een schilderij van Chagall uit het Tel Aviv Museum of Art, maar ook The Alefbet Tapestry van de hedendaagse Russisch-Amerikaanse kunstenaar Grisha Bruskin.

Het jodendom is de oudste monotheïstische religie. In de loop der eeuwen heeft het zich over de wereld verspreid. Telkens wanneer joden op een nieuwe plek aankwamen, integreerden zij in hun nieuwe omgeving zonder hun identiteit te verliezen. Zo ontstond een grote variëteit aan verschijningsvormen, maar de kern van de religie is overal ter wereld hetzelfde.

Al zolang het jodendom bestaat zijn er joodse verhalen. Vertellingen, parabels, legenden en liederen waren eeuwenlang een middel om de traditie levend te houden en te actualiseren.

Zoals elke godsdienst probeert ook het jodendom een antwoord te geven op vragen over oorsprong, betekenis en doel van het leven. Er is meer tussen hemel en aarde, maar wat dan precies? Welke geheimen liggen verborgen achter de Schepping, wat is de betekenis van het leven?

In de tentoonstelling zullen de belangrijkste elementen uit het jodendom worden belicht. De kern vormt het Boek, de Tenach of de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Het bestuderen van teksten staat centraal in het joodse religieuze leven. Vele verhalen, feestdagen en leefregels zijn erop gebaseerd.

Heilige plaatsen, de abstracte God, feesten en gedenkdagen, levenscyclus, het dagelijks leven en geschiedenis zijn andere elementen die aan de orde komen, om meer inzicht te geven in de veelzijdigheid van het jodendom.

Elk object in de tentoonstelling wordt gepresenteerd als een kostbaar kleinood, of het nu gaat om een manuscript, een ceremonieel object, een schilderij of een maquette. De boodschap wordt ondersteund door een documentaire, daarnaast geven gefilmde interviews met zowel liberale als orthodoxe, bekende als onbekende joden van over de hele wereld de bezoeker een levendig beeld van de enorme diversiteit in jodendomsbeleving.

Jodendom. Een wereld vol verhalen
Foto Evert Elzinga

Jodendom. Een wereld vol verhalen maakt deel uit van een reeks tentoonstellingen van De Nieuwe Kerk over wereldreligies in cultuurhistorisch perspectief. Waar het Joods Historisch Museum zich met name richt op de joodse cultuur, religie en geschiedenis in Nederland, stelt De Nieuwe Kerk met deze tentoonstelling vooral de mondiale diversiteit centraal, met het gebouw als spirituele plek.