Foto Evert Elzinga

080707 Black is beautiful

Rubens tot Dumas

De Nieuwe Kerk presenteert in de zomer van 2008 een ontdekkingsreis door de kunstgeschiedenis. Voor het eerst wordt aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid van de zwarte mens in de kunst van de Nederlanden. Vele grote meesters blijken zwarte mensen te hebben verbeeld. De fascinatie voor de zwarte mens wordt in circa 135 schilderijen, tekeningen en manuscripten uit binnen- en buitenlandse collecties geïllustreerd. Black is beautiful toont onder andere een bijzondere olieverfstudie van Rubens, een intieme tekening en ets van Rembrandt, schilderijen van Jordaens, Mostaert, Breitner, Jan Sluijters, Karel Appel en Marlene Dumas, én prachtig verluchte manuscripten uit de late middeleeuwen zoals het beroemde Van Maerlant-handschrift.

Gezamenlijk geven de werken een beeld van de veranderende rol van zwarte mensen in de Nederlandse kunst en cultuur. Ze tonen aan dat zwarte mensen al zeven eeuwen deel uitmaken van de Nederlandse (kunst)geschiedenis, waarin zij steeds meer een hoofdrol gaan spelen. Verrassende beelden en nieuwe inzichten voeren ons van het jaar 1330, via de grote meesters uit de zeventiende eeuw, naar de hedendaagse kunst. Speciaal voor de tentoonstelling maakt de kunstenares Iris Kensmil twaalf memorietafels, die een hommage brengen aan voorgangers in de zwarte emancipatie. Ze zullen tijdelijk worden toegevoegd aan de architectuur van de imposante Nieuwe Kerk.

De tentoonstelling is verdeeld in drie grote secties: de Oude Wereld, de Nieuwe Wereld en de Moderne Wereld. Daarbinnen is er een fijnere verdeling in thema’s als De zwarte koning, Sterke mannen, Sterke vrouwen, Afrika en de Afrikanen, (Zuid-)Amerika en de slaven en Portretten.

Black is beautiful presenteert voor het eerst een ruime en samenhangende visie op de schoonheid van zwarte mensen in zeven eeuwen kunst van de Nederlanden. De tentoonstelling, die een lacune vult in de studie van de Nederlandse kunst, is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek door gastconservator Esther Schreuder en is gerealiseerd door De Nieuwe Kerk dankzij bijdragen van het VSBfonds, de Mondriaan Stichting en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met binnen- en buitenlandse bijdragen, in een Nederlandse en Engelse editie, mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De AVRO zal op televisie een speciaal gemaakte documentaire van vijftig minuten over de tentoonstelling uitzenden. In oktober wordt een breed programma aan activiteiten rondom het onderwerp van de tentoonstelling georganiseerd.