Foto Evert Elzinga

070811 HELD

Het Rijksmuseum in De Nieuwe Kerk

11 augustus t/m 11 november 2007

Het Rijksmuseum Amsterdam en De Nieuwe Kerk presenteren gezamenlijk vanaf 11 augustus t/m 11 november 2007 de tentoonstelling HELD in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.  Aanleiding voor HELD is het 400ste geboortejaar van één van de grootste helden uit de Nederlandse geschiedenis: Michiel de Ruyter.

HELD draait om helden, heldendom en heldenverering in Nederland met als uitgangspunt: zonder verering geen held. Kun je in Nederland je kop beter niet boven het maaiveld uitsteken? De tentoonstelling laat zien dat Nederland toch echte helden heeft. Verschillende soorten helden en heldinnen komen aan bod: officiële helden, volkshelden, controversiële helden en persoonlijke helden. Er zijn bekende en onbekende helden, vergeten en gevallen helden, dode helden en levende helden, heiligen en idolen, helden van vroeger en helden van nu.

HELD laat de meest uiteenlopende voorwerpen zien: schilderijen en tekeningen, televisiebeelden en films, officiële monumenten en kinderboeken, postzegels en gekoesterde niemendalletjes die herinneren aan een eigen held of heldin.
Het onderwerp van de tentoonstelling biedt de unieke gelegenheid De Nieuwe Kerk, waar zich onder meer het praalgraf van Michiel de Ruyter bevindt, zelf tot tentoonstellingsobject te maken en zijn 17de-eeuwse functie als heldenpantheon te versterken.

HELD gaat in op aspecten van heldendom en heldenverering in heden en verleden en wil de bezoeker nadrukkelijk laten nadenken over de vraag: Wie is jouw held (en waarom)? Op de website van de tentoonstelling, www.held.nl, kunnen eigen helden worden gepresenteerd door middel van beeld en ingesproken tekst en kunnen helden in en buiten de tentoonstelling worden becommentarieerd. Enkele helden die in de tentoonstelling zijn te zien: Johan Cruyff, Pim Fortuyn, Willem van Oranje, Kenau Simonsdochter Hasselaer, Nelson Mandela, Jan (‘dan maar liever de lucht in’) van Speyk, Willem Drees en Lara Croft.

De tentoonstelling is ingedeeld in vijf hoofdthema’s: Held van de Staat, Held van het Volk, Held of Niet, Held van Jezelf en Michiel de Ruyter. Het laatste thema gaat over de verering van De Ruyter en krijgt een plaats bij zijn grafmonument in De Nieuwe Kerk. De vier andere thema’s zijn onderverdeeld in kleinere ensembles waarin deze thema’s worden uitgediept. Zo wordt onder meer ingegaan op verschillende vormen van verering zoals intochten, begrafenissen, verzamelingen als aandenken aan helden,merchandise en propaganda, diverse vormen van beeldtaal rond één held, fancultuur en onderscheidingen.

HELD is met name gebaseerd op de rijke collectie Geschiedenis van het Rijksmuseum maar er zijn ook tientallen bruiklenen in de tentoonstelling opgenomen. De objecten bestrijken bij elkaar een periode van circa 400 jaar; de meest recente voorwerpen zijn afkomstig uit de 21ste eeuw. De tentoonstelling bevat tal van bijzondere en opvallende schilderijen, beelden, prenten en kunstnijverheid, maar tevens persoonlijke herinneringen, voorbeelden van massacultuur en bewegend beeld.