Vriendenavond Magisch Afrika
30 oktober 2014

18.30 uurDeuren open
Vergeet niet om uw Vriendenpas mee te nemen
19/19.15 uurWelkomstwoord voorzitter Stichting Vrienden mevrouw Winnie Sorgdrager
Directeur De Nieuwe Kerk mevrouw Cathelijne Broers
19.15/19.30 uurPaneldiscussie onder leiding van Krispijn Plettenberg met samenstellers van de tentoonstelling Vincent Boele en Henk Schut en bruikleengever Rutger der Kinderen, verzamelaar Afrikaanse kunst
21 uurEinde avond

Aanmelden

U ontvangt twee consumptiebonnen op vertoon van uw uitnodiging en de Vriendenpas. Vergeet u deze niet mee te nemen?
Aanmelden via vrienden@nieuwekerk.nl.

Foto Evert Elzinga

Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk organiseert tentoonstellingen, lezingen, concerten en manifestaties. Dit alles wordt mogelijk gemaakt mede dankzij de steun van de Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk. Word ook Vriend! Bijdragen gelden per kalenderjaar.

Vriend: minimumbijdrage € 40

Vriend + introducé: minimumbijdrage € 60

Cadeau Vriendenlidmaatschap

Begunstiger: minimumbijdrage € 500

Vriend voor het leven / lijfrenteschenking: minimum bijdrage € 1000 of een lijfrenteschenking bij notariële akte

Informatie, aanmelding en Vriendenlidmaatschap

Informatie, aanmelding en Vriendenlidmaatschap: 020 626 81 68 (bereikbaar op dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur) of vrienden@nieuwekerk.nl

Postadres

Postbus 3438
1001 AE Amsterdam

020 626 81 68
020 622 66 49
vrienden@nieuwekerk.nl
nieuwekerk.nl
Bestuur Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk