© Evert Elzinga

Pinksteren

Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament (Vrije Universiteit)

Een inspirerende lezing over het verhaal van Pinksteren uit het boek Handelingen, het verhaal dat El Greco in het werk Pentecostés afbeeldt. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de Heilige Geest, de hoofdpersoon van dit verhaal en de traditie van Pinksteren in de voor-christelijke tijd.

De lezing is gratis toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs voor het Meesterwerk 2017.


© Photographic Archive. Museo Nacional del Prado. Madrid