©

Kunsthistorisch minicollege Meesterwerk

Luca Giordano (1634–1705) werd geboren in Napels en leerde daar het schildersvak bij Jusepe de Ribera. Bij hem zal de jonge Luca iets hebben opgestoken van het realisme en de licht-donkerwerking die Ribera had gezien in het werk van Caravaggio. Giordano combineerde die traditie met invloeden uit het werk van schilders van monumentale decoraties, zoals Michelangelo in Rome en Paolo Veronese in Venetië. Het bijna twee meter hoge Meesterwerk met de Aartsengel Michaël is daar een mooi voorbeeld van. Dit minicollege gaat in op de genoemde stilistische aspecten van Luca Giordano’s werk, maar ook op inhoudelijke kanten. Waar, bijvoorbeeld, komt het thema van Michaël die de duivel verslaat vandaan? En hoe past de weergave ervan in de denkbeelden van de zeventiende-eeuwse contrareformatie?

Dr. Bram de Klerck is als kunsthistoricus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en specialist op het gebied van de kunst van de vroegmoderne periode in Italië.

14 uur in het Hoogkoor

Gratis toegang met een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling