Foto Evert Elzinga

Wat is je beste voornemen?

De Romeinen begonnen het jaar met het uitspreken van goede voornemens aan de God Janus, de god waar ons woord ‘januari’ vandaan komt. Nog steeds spreken we ieder jaar ons voornemen uit, maar anders dan ons vaak individuele ‘ik wil afvallen’ of ‘minder stress’, ging het de Romeinen meer om de wil om het goede te doen voor de ander of het collectief. Studenten van de Universiteit voor Humanistiek dagen u uit in gesprek te gaan over uw voornemens. Opgeleid in dialoogvoering, zetten de gesprekken aan tot reflectie en bezinning over wat onze waarden zijn en wat ons belemmerd om deze na te leven. Reflecteer in dialoog, één op één of in een groepsessie, over wat u waarlijk van belang acht. Wat verlangt u van de toekomst? En wie kan u daarbij tot voorbeeld zijn?