Foto Evert Elzinga

Schenken met belastingvoordeel

Extra belastingvoordeel
Wilt u schenken met optimaal belastingvoordeel? Leg dan uw schenking voor een periode van minimaal 5 jaar vast. Zo’n periodieke schenking is altijd 100% fiscaal aftrekbaar, ongeacht de jaarlijkse omvang. Er geldt een minimum van € 60, maar geen maximum; periodieke schenkingen staan helemaal los van drempels zoals de Belastingdienst die in andere gevallen hanteert. Voor periodieke giften is er sinds 1 januari 2014 geen verplichting meer om ze vast te leggen in een notariële akte.

Bij de totstandkoming van de wetswijziging is aangegeven dat een onderhandse akte voor periodieke schenkingen in elk geval moet bevatten:
– de persoonsgegevens van de schenker
– de naam van de begiftigde instelling
– de omvang van de periodieke gift (minimaal € 60)
– de jaarlijkse uitkeringen of verstrekkingen
– de (minimale) looptijd van de schenkingsovereenkomst
– een door de instelling aan de gift toe te kennen (uniek) transactienummer
– een uniek nummer als bedoeld in de handelsregisterwet van de instelling.

Bij overlijden zal de overeenkomst ophouden te bestaan.

Foto Evert Elzinga
Foto Evert Elzinga

Periodieke schenkingsovereenkomst
Klik hier voor het model van de onderhandse overeenkomst van De Nieuwe Kerk en voor verdere uitleg. Dit model is gebaseerd op de gegevens van de Belastingdienst en opgesteld in samenwerking met onze notaris. 

Rekenvoorbeeld
Zonder een schenkingsovereenkomst schenkt u € 100 per jaar. Met een schenkingsovereenkomst kunt u € 162 per jaar schenken (minimaal 5 jaar), terwijl u netto nog steeds € 100 betaalt. Hoe hoger de belastingschijf, hoe groter het voordeel. De Belastingdienst betaalt dus flink mee aan uw (structurele) schenkingen. Het belastingvoordeel met een schenkingsovereenkomst is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Bereken met de Schenkcalculator uw persoonlijke voordeel.